Dekorasyonda Elektronik Devreler

ElektronikDevreler

Pasif Devre Elemanları;

Başarılı bir devre çalışması yapılabilmesi için öncelikle devre elemanlarını yeterince tanımak gerekir. elektronik devrelerin elemanları iki ayrı gruptan oluşur. Bunlardan birincisi aktif devre ikincisi ise pasif devre elemanlarıdır ve bu devre elemanları da kendi aralarında yeniden gruplara ayrılırlar. Pasif devre elemanları; Dirençler, Bobinler ve kondansatörlerden oluşurlar. (Elektronik programlar)

elektronik dekorasyon

Aktif devre elemanları ise; Transistörler, Diyotlar ve entegre devrelerden oluşurlar.Genel amaçlı devre elemanlarıdır pasif devre elemanları. Çoğu elektronik devrede vardır. Bu yüzden, elemanların genel özellikleriyle bilinmeleri amaçları için kullanılabilmesi için yeterli olur.

Daha özel amaçlı devre elemanları ise aktif devre elemanlarıdır. Kullanılacağı devrelere göre aktif devrelerin eleman özelliği ve türü de değişkenlik göstermektedir.

Direnç; Genel olarak herhangi bir gücün karşısındaki direnme anlamına gelir. Elektronikte ise direnç; İki ucun arasına uygulanan gerilim x maddesinin akıma zıt olarak gösterdiği dayanma özelliğidir. Kısa olarak şöyle söyleyebiliriz ki; Elektrik akımına karşı yapılan zorlamaya direnç adı verilir ve bu ”R” harfi ile sembolize edilir. Birim ohm olarak yazılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir